Tour Itinerary

Delhi – Agra – Jaipur – Cochin – Komrkom – Mumbai

11 days. 65 people January 2013

לכבוד
מר מוישי גולדשטיין
מנכ”ל חברת India Kosher Travel
שלום רב וברכה
עם שובנו מהמסע להודו ועם קבלת המשובים אני מבקש להודות לך בשמי ובשם המשתתפים על ארגון המסע.
באופן כללי הייתה שביעות רצון מלאה של כל המשתתפים. הם הביעו הערכה רבה לסיורים, להדרכה של אחיה, ללוגיסטיקה של ההסעה וההזנה, לרמת בתי המלון ולכל השאר.
הכול מודעים למורכבות של מסע כזה עם מספר משתתפים כה רב ואכן זכית לשבחים רבים.
תודה רבה לך ולכל אנשי צוותך על הארגון והביצוע הנפלאים.

בברכה
יוסף ריבלין
Prof. Yosef Rivlin, Advocate
Department of Talmud
Bar-Ilan University,